Aktualności

 • Określenie wysokości kary umownej jako warunek ważności postanowienia o jej zastrzeżeniu Czerwiec 23, 2020

  W związku z zapadłym 3 października 2019 r. wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. I CSK 280/18, źródło Legalis), strony konstruując postanowienia umowne zastrzegające zobowiązanie do zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku nałożonego umową, powinny szczególnie precyzyjnie określać podstawę do obliczenia takiej kary, jeżeli nie zdecydują się na określenie jej wysokości wprost w umowie. W przeciwnym razie, nieprawidłowo skonstruowane postanowienie umowne będzie uznawane za nieważne, jako leżące w sprzeczności z art. 483 § 1 k.c.

  (więcej…)
 • Kredyty w czasie pandemii Czerwiec 17, 2020

  W dotychczasowych tarczach antykryzysowych ingerencja ustawodawcy w istniejące zobowiązania kredytowe były niewielkie. Jednak 4 czerwca Sejm uchwalił projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który ma to zmienić i dookreślić warunki możliwych zmian w umowie kredytu. 5 czerwca projekt trafił do Senatu, gdzie trafi pod rozpatrzenie aż trzech komisji, jednak najbliższe posiedzenie Senatu, na którym projekt zostanie uchwalony lub zostaną zaproponowane poprawki, odbędzie się dopiero 1 lipca.

  (więcej…)
 • Obostrzenia dowodowe w postępowaniu gospodarczym Czerwiec 5, 2020

  Od 7 listopada 2019 r. sądy gospodarcze rozpoznają sprawy, które wniesiono po tej dacie w postępowaniu gospodarczym.

  (więcej…)

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Zespół

Zespół Kancelarii CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów stanowią radcowie prawni, doradcy podatkowi i prawnicy specjaliści w wielu dziedzinach prawa, kreatywnie zaangażowani w rozwiązanie problemów prawnych i biznesowych wskazanych przez Klientów.

Zasadą naszego działania i wyzwaniem zarazem jest nieustanne pogłębianie wiedzy prawniczej, poznawanie mechanizmów rynkowych i realiów polskiej i światowej gospodarki, jak również rozwijanie umiejętności interpersonalnych w celu prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.
Marcin Borowski Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także sporządzaniem umów handlowych. Posiada doświadczenie w zakładaniu podmiotów zagranicznych. Interesuje się również prawem karnym. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-011
Rafał Czerwiec Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach stypendium Programu Erasmus studiował na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów gospodarczych, posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży motoryzacyjnej. Posługuje się językiem angielskim.
Portrety-WEB-009
Magdalena Lenart Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie procesowym. W swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, przede wszystkim na etapie sądowym. Poza tym posiada doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz z zakresu prawa pracy.
Portrety-WEB-010
Milena Skowera Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendystka Rektora Uniwersytetu dla najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych. W codziennej praktyce zajmuje się także prawem procesowym, reprezentując interesy klientów w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO [GDPR]. Posługuje się językiem angielskim.
 
Joanna Gajewska Aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych polskich spółek. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów oraz w prawie spółek handlowych. Zajmuje się także prawem własności intelektualnej. Posługuje się językiem angielskim.
Patryk Suchcicki Aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie kontraktów, prawie konkurencji oraz obsłudze procesów inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej obsługi prawnej rynku automotive, w szczególności w zakresie procesu dystrybucji i sprzedaży. Posługuje się językiem angielskim.
Joanna Gałązka Aplikant adwokacki III roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się przede wszystkim obsługą prawną klientów na etapie sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych, cywilnych i gospodarczych. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem procesowym. Posługuje się językiem angielskim. Do zespołu kancelarii dołączyła w październiku. 
Patrycja Czerżyńska-Małaszek – Aplikant adwokacki III roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (współorganizowanego z Uniwersytetem w Cambridge). W ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na uniwersytecie w Wilnie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także prawa pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Posługuje się językiem angielskim. Do zespołu kancelarii dołączyła w lutym 2020 r.
Marta Czernik Aplikant adwokacki II roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa hipotecznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w lubelskich kancelariach, a także w uniwersyteckiej poradni prawnej. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami związanymi z prawem procesowym, cywilnym oraz gospodarczym. Posługuje się językiem angielskim. Do zespołu kancelarii dołączyła w czerwcu 2018 r.
Portrety-WEB-004
Dagmara Dyga Aplikant adwokacki I roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do Kancelarii dołączyła we wrześniu 2017 r. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się przede wszystkim postępowaniem rejestrowym oraz dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. W zakresie jej zainteresowań znajduje się również prawo pracy oraz prawo karne, z którego napisała pracę magisterską.
Konrad Wieczorek Student III roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Do kancelarii dołączył w styczniu 2019 r. Członek zespołu zajmującego się dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kariera

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze studentami w ramach praktyk oraz staży.Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców. CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: kancelaria@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” lub innym analogicznym wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o zamieszczenie na Państwa dokumentach aplikacyjnych także następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, realizowanych przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów.” lub innego analogicznego wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji.

Obecna rekrutacja

Kancelaria poszukuje aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I/II roku lub absolwenta wydziału prawa do pracy w dziale doradztwa podatkowego

Wymagamy:

 • zainteresowania prawem podatkowym,
 • doświadczenie w pracy kancelarii prawnej lub adwokackiej, bądź też w firmie zajmującej się doradztwem podatkowym będzie dodatkowym atutem,
 •  dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania.

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na znaczny zakres samodzielności w pracy prawniczej.

Praktyki studenckie

Kancelaria poszukuje studentów IV i V roku wydziału prawa na praktyki w dziale doradztwa podatkowego z możliwością późniejszego zatrudnienia.

Wymagamy:

 • zainteresowania prawem podatkowym,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe, w tym imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące oczekiwań finansowych, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Informujemy, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie, adres: BTD Office Center, piętro 6, Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@czarnikwspolnicy.pl, (Kancelaria),
 • odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Kancelarii, w tym dostawcy usług IT i usług hostingowych,
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie dłuższe niż dla potrzeb konkretnego procesu rekrutacji, w szczególności dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – nie dłużej niż rok od momentu zebrania danych osobowych,
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • podanie danych jest dobrowolne.

Kontakt

CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
BTD Office Center, Piętro 6.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl