Aktualności

 • Partnerstwo innowacyjne – nowy „innowacyjny” tryb udzielania zamówień publicznych Październik 4, 2017

  Na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), wprowadzony został do systemu zamówień publicznych nowy tryb udzielania zamówień publicznych – Partnerstwo innowacyjne. Tym samym w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy nr 2014/24/EU umożliwiono zamawiającym skorzystanie z kolejnego, dziewiątego trybu udzielania zamówień publicznych. Jak wskazano w preambule ww. nowelizacji, partnerstwo innowacyjne stworzone zostało z myślą o zamawiających poszukujących nowatorskich rozwiązań, dla których dotychczas oferowane na rynku produkty nie zaspakajają ich potrzeb.
  (więcej…)

 • Szósta transakcja przeniesienia ZCP w 2017 roku z udziałem Kancelarii Czarnik i Wspólnicy Sp.P. Radców Prawnych Wrzesień 27, 2017

  Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych w ostatnich dniach z sukcesem zakończyła prace nad kolejną transakcją przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). (więcej…)

 • Ryzykowna konwersja wierzytelności na udziały lub akcje Wrzesień 22, 2017

  W obrocie gospodarczym często zdarza się, że pożyczkodawca udzielający pożyczki pieniężnej spółce z o.o. (akcyjnej) zgadza się później na zamianę wierzytelności przysługującej mu wobec tej spółki na jej udziały (akcje). Zazwyczaj odbywa się to według jednego z dwóch powszechnie stosowanych wariantów. (więcej…)

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Partnerzy

 

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.

 

Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.

 

Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.

 

Rafał Bartosik Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Złożył z wyróżnieniem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego i administracyjnego oraz prowadzeniem postępowań podatkowych.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU


Kariera

 

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze studentami w ramach praktyk oraz staży.Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców. CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)”.

ZOBACZ NASZE AKTUALNE OFERTY PRACY


 

Kontakt

 

Czarnik i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych
BTD Office Center, Piętro 6.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl