Aktualności

 • Dołącz do Zespołu Kancelarii Czarnik i Wspolnicy Maj 19, 2017

  Kancelaria poszukuje aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I/II roku lub absolwenta wydziału prawa do pracy w dziale doradztwa podatkowego

  Wymagamy:

  • zainteresowania prawem podatkowym,
  • doświadczenie w pracy kancelarii prawnej lub adwokackiej, bądź też w firmie zajmującej się doradztwem podatkowym będzie dodatkowym atutem,
  • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania.

  Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na znaczny zakres samodzielności w pracy prawniczej.

  Kancelaria poszukuje studentów IV i V roku wydziału prawa na praktyki w dziale doradztwa podatkowego z możliwością późniejszego zatrudnienia

  Wymagamy:

  • zainteresowania prawem podatkowym,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem,
  • samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania.

   

  CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres:kancelaria@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)”.

 • NSA zmienia zdanie w sprawie odliczenia podatku VAT od wynajmowanych samochodów firmowych Maj 10, 2017

  Często spotykaną praktyką jest, iż przedsiębiorstwa wynajmują zatrudnionym pracownikom samochody służbowe. Taki najem jest szczególnie popularny w przypadku firm zatrudniających przedstawicieli handlowych. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „Ustawa VAT”) dopuszczają możliwość pełnego tj. 100% odliczenia podatku VAT z faktur za nabycie i użytkowanie samochodu osobowego tylko w przypadku, gdy pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Przepisy obligują przy tym podatnika do przyjęcia w firmie regulaminu użytkowania samochodów służbowych wykluczających ich prywatny użytek oraz prowadzenie ewidencji przebytych kilometrów. Dodatkowo pojazd powinien zostać zgłoszony urzędowi skarbowemu.

  Przepisy dopuszczające możliwość pełnego odliczenia podatku VAT są jednak bardzo restrykcyjnie interpretowane przez władze skarbowe. Zdaniem władz skarbowych, aby podatnik mógł skorzystać z całkowitego odliczenia podatku VAT, powinien udowodnić, iż nie istnieje praktyczna możliwość użycia pojazdu do celów prywatnych. Okazuje się jednak, że faktyczne uniemożliwienie choćby hipotetycznej możliwości skorzystania przez pracownika z samochodu osobowego do celów prywatnych jest w realiach prowadzenia działalności gospodarczej w zasadzie niemożliwe.

  Przedsiębiorcy, aby nie dopuścić do utraty 100% odliczenia w podatku VAT, decydowali się więc wynajmować swoim pracownikom samochody służbowe, przyjmując, że najem stanowi część ich działalności gospodarczej. Pozwalało to na 100% odliczenie podatku VAT od faktur związanych z nabyciem i użytkowaniem wynajmowanego pojazdu.

  Do tej pory sądy administracyjne stawały w obronie podatników. Sądy wychodziły z założenia, że dopóki mamy do czynienia z tzw. „czynnikiem ludzkim” dopóty istnieje zagrożenie, że samochód może potencjalnie zostać wykorzystany do celów prywatnych. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować. Sądy utrzymywały, że podatnik powinien stworzyć mechanizmy i procedury, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania samochodów wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika. Dzięki takiej wykładni, przepisy dopuszczające pełne odliczenie podatku VAT mogły być stosowane w praktyce. Sądy administracyjne potwierdzały w szczególności, że rozszerzenie zakresu działalności o wynajem samochodów powinno prowadzić do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z samochodami wynajmowanymi odpłatnie pracownikom.

  Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1721/15 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 435/15, prezentujący dotychczas utartą linię orzeczniczą i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. To pierwsze niekorzystne rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów firmowych. Wyrok ten oznacza de facto, iż przepisy umożliwiające odliczenie 100% podatku VAT, w wypadku najmu samochodów, staną się martwe. Podatnik wynajmujący samochody na rzecz pracowników zostanie podwójnie opodatkowany: raz, gdy odliczone zostanie jedynie 50% naliczonego podatku VAT, i drugi raz gdy podatek zostanie naliczony od odpłatnego najmu samochodu.

  Niebawem Naczelny Sąd Administracyjny opublikuje uzasadnienie wskazanego wyroku, co pozwoli na zapoznanie się z przyczynami leżącymi u podstaw niekorzystnego dla podatników rozstrzygnięcia. Najbliższe miesiące pokażą również, czy faktycznie dojdzie do przełamania dotychczasowej linii orzeczniczej, czy też przedmiotowy wyrok będzie miał charakter incydentalny,

  Marcin Borowski
  aplikant adwokacki

   

 • Informatyzacja postępowania egzekucyjnego Kwiecień 6, 2017

  W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, w dniu 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące informatyzacji postępowania egzekucyjnego. Do KPC wprowadzono rozdział w całości poświęcony sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Nowe przepisy rozszerzyły możliwość korzystania z pośrednictwa systemu teleinformatycznego oraz doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym.

  Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie instytucji licytacji elektronicznej. Regulacja nie ma charakteru wyczerpującego, przepisy o licytacji elektronicznej są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów dotyczących sprzedaży, zawartych w części trzeciej w tytule II w dziale I KPC, w związku z czym w zakresie nieuregulowanym nowelizacją, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące licytacji tradycyjnej. (więcej…)

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Partnerzy

 

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.

 

Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.

 

Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.

 

Rafał Bartosik Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Złożył z wyróżnieniem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego i administracyjnego oraz prowadzeniem postępowań podatkowych.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU


Kariera

 

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze studentami w ramach praktyk oraz staży.Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców. CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)”.

ZOBACZ NASZE AKTUALNE OFERTY PRACY


 

Kontakt

 

Czarnik i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych
BTD Office Center, Piętro 6.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl