Aktualności

 • Regulacja prawna wirtualnej waluty Bitcoin już w drodze Styczeń 5, 2017

  W dniu 22 grudnia 2016 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało rządowy projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków (źródło: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293403/katalog/12400913#12400913), w którym znalazły się regulacje prawne dotyczące wirtualnej waluty Bitcoin.

  (więcej…)

 • Wydanie przez inwestora dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej Styczeń 2, 2017

  Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, ma obowiązek przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu oryginały dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. Co robić, gdy deweloper zwleka z wydaniem dokumentacji?

  (więcej…)

 • Sprzedaż Bitcoinów nie może być już opodatkowana ryczałtem Grudzień 21, 2016

  Od 2014 r. Izby Skarbowe potwierdzały, że podatnicy prowadzący działalność polegającą na sprzedaży Bitcoinów mogą korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 3% przychodu ze sprzedaży Bitcoinów. Było to możliwe dzięki temu, że sprzedaż Bitcoinów była traktowana jako działalność usługowa w zakresie handlu. Stanowisko Izb Skarbowych było potwierdzane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), który kwalifikował sprzedaż Bitcoinów do grupowania PKWiU 47.00.89.0 Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

  12 grudnia 2016 r. GUS opublikował opinię zmieniającą podstawową klasyfikację dla działalności polegającej na obrocie Bitcoinami. Zmieniona opinia GUS powoduje, że sprzedaż Bitcoinów nie jest zaliczana do usług, które mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. (więcej…)

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Partnerzy

 

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.

 

Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.

 

Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.

 

Rafał Bartosik Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Złożył z wyróżnieniem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego i administracyjnego oraz prowadzeniem postępowań podatkowych.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU


Kariera

 

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze studentami w ramach praktyk oraz staży.Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców. CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)”.

ZOBACZ NASZE AKTUALNE OFERTY PRACY


 

Kontakt

 

Czarnik i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Flory 9 lok. 10
00-586 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl