Prawo własności intelektualnej

Dziedziną, w której prawnicy Kancelarii zdobyli szczególnie liczne doświadczenia jest prawo własności intelektualnej. Dla naszych Klientów świadczymy usługi w zakresie:

  • przygotowywania umów i analiz prawnych dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych,
  • przygotowywania umów i analiz prawnych dotyczących praw do artystycznych wykonań,
  • przygotowywania umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi,
  • przygotowywania umów licencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem licencji na programy komputerowe,
  • przygotowywania umów o wdrożenie i eksploatację systemów informatycznych,
  • rejestracji praw własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych (we współpracy z rzecznikiem patentowym),
  • ochrony praw własności intelektualnej w ramach postępowań przed sądami oraz Urzędem Patentowym RP.