INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie (02-653) przy al. Niepodległości 18 (dalej jako „CW Legal”), przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z CW Legal jako administrator tych danych w sposób opisany poniżej. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa zapytania powstałego w związku ze świadczeniem przez CW Legal usług pomocy prawnej, w tym w ramach zawartej z CW Legal umowy, lub inna reakcja na podjęty z CW Legal kontakt. Dane osobowe przetwarzane są także w celach kontaktowych, w związku z wykonywaniem umowy zawartej z CW Legal.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) (obsługa zapytania, wykonywanie umowy) i f) (kontakt nie stanowiący wykonania umowy ani obsługi zapytania) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz CW Legal, w tym podmioty świadczące usługi IT i usługi hostingowe. 

Okres retencji 

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania współpracy CW Legal z osobą, której dane dotyczą bądź z podmiotem reprezentowanym w kontaktach z CW Legal przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie, przez czas wymagany przepisami prawa ze względu na ciążące na administratorze obowiązki publicznoprawne czy ochronę roszczeń. 

Przysługujące prawa i dane kontaktowe

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które są przechowywane przez CW Legal, jak również prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że CW Legal przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane kontaktowe CW Legal:

  • Adres pocztowy: CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie, aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.
  • Numer telefonu: + 48 22 856 20 90.
  • Adres e-mail: kancelaria@czarnikwspolnicy.pl.