Aktualności

 • Pierwsza w Polsce kara za naruszenie przepisów RODO – jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 listopada, 2023

  Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) potwierdził słuszność decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”), że pozyskiwanie danych z ogólnodostępnych rejestrów publicznych nie zwalnia z obowiązku poinformowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych.

  Jednocześnie NSA podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”) uchylającą administracyjną karę pieniężną dla Spółki z sektora prywatnego („Spółka”) nałożoną przez Prezesa UODO z uwagi na okoliczności mające wpływ na ustalanie wysokości kary.

  (więcej…)

 • Kara umowna nie musi mieć limitu 13 kwietnia, 2023

  Dopuszczalność zastrzeżenie kary umownej bez określenia maksymalnej wysokości tej kary lub wskazania końcowego terminu jej naliczania od kilku lat jest przedmiotem sporu zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. (więcej…)

 • Mandat i kadencja członków zarządu w spółkach kapitałowych od 13 października 2022 r. 13 października, 2022

  W ramach nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) która weszła w życie w dniu 13 października 2022 roku, ustawodawca postanowił m.in. rozwiązać wątpliwości co do ustalania daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółkach kapitałowych.

  Dotychczas, na gruncie art. 202 § 2 KSH oraz 369 § 4 KSH pojawiały się wątpliwości dotyczące rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu”.

  Zmiana przepisów art. 202 § 2 KSH oraz art. 369 § 1 KSH, które od 13 października 2022 r. wskazują, iż kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki lub statut spółki stanowi inaczej, wyjaśnia, że okres kadencji obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych.

  (więcej…)

 

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

 

Zespół

Zespół Kancelarii CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów stanowią radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i prawnicy specjaliści w wielu dziedzinach prawa, kreatywnie zaangażowani w rozwiązanie problemów prawnych i biznesowych wskazanych przez Klientów.

Zasadą naszego działania i wyzwaniem zarazem jest nieustanne pogłębianie wiedzy prawniczej, poznawanie mechanizmów rynkowych i realiów polskiej i światowej gospodarki, jak również rozwijanie umiejętności interpersonalnych w celu prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

 

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.
 
Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.
 
Marcin Borowski Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także sporządzaniem umów handlowych. Posiada doświadczenie w zakładaniu podmiotów zagranicznych. Interesuje się również prawem karnym. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-010
Milena Skowera Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendystka Rektora Uniwersytetu dla najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych. W codziennej praktyce zajmuje się także prawem procesowym, reprezentując interesy klientów w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO [GDPR]. Posługuje się językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-010
Krzysztof Puzyr Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat doradza prawnie przedsiębiorcom w sprawach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie podatkowym, w szczególności w obsłudze korporacyjnej oraz transformacji spółek, a także bieżącym doradztwie w zakresie CIT i VAT. Zdobywał doświadczenie w wiodących firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Bartłomiej Kachniarz Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie dóbr osobistych i tematyce wyrobów medycznych. W codziennej praktyce zajmuje się zagadnieniami z prawa korporacyjnego (przekształcenia, łączenie, dzielenie spółek), jak również prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych (połączenia transgraniczne, negocjowanie kontraktów międzynarodowych). Posługuje się językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.
 
Patrycja Czerżyńska-Małaszek Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (współorganizowanego z Uniwersytetem w Cambridge). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na uniwersytecie w Wilnie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także prawa pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-009
Justyna Smolińska Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowych studiów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, prawie spółek handlowych i prawie kontraktów. Posiada doświadczenie w kompleksowym doradztwie na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz reprezentacji syndyków w prowadzonych przez nich postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem upadłości podmiotów sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym. Posługuje się językiem angielskim.
 
Anna Bajorek-Piotrowska Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, a w codziennej praktyce zajmuje się w szczególności sporządzaniem umów handlowych i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada również doświadczenie w transakcjach M&A zdobyte w polskich i międzynarodowych kancelariach. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 
Helena Dragan Aplikantka radcowska III roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach stypendium Programu Erasmus+ studiowała na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także postępowaniem cywilnym i egzekucyjnym. Posługuje się językiem rosyjskim, angielskim i ukraińskim.
 
Ilona Rondoś Aplikantka adwokacka III roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz postępowania cywilnego i gospodarczego, a także prawa umów handlowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Konrad Wieczorek Aplikant adwokacki II roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 
Dominik Czuba Aplikant adwokacki II roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W codziennej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w transakcjach M&A. Posługuje się językiem angielskim.
 
Ewelina Leszczyńska Aplikantka radcowska I roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, a także postępowaniem cywilnym i egzekucyjnym. Posługuje się językiem angielskim.
 
Szymon Rebejko Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz podyplomowych studiów z ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
 
Natalia Śledź Kierownik administracyjny, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień dba o płynne działanie biura kancelarii, w szczególności nadzorując obieg korespondencji i dokumentacji wewnętrznej oraz wspierając procesy kadrowe i rozliczeniowe. Posługuje się językiem angielskim.
 
 

 

Kariera

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami na różnych szczeblach rozwoju zawodowego, zarówno ze studentami, jak i z aplikantami adwokackimi i radcowskimi. Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców.

CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: kancelaria@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”  lub innym analogicznym wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o zamieszczenie na Państwa dokumentach aplikacyjnych także następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, realizowanych przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów.” lub innego analogicznego wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji.

Aktualnie prowadzone rekrutacje ->

 

Kontakt

CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
BTD Office Center, Piętro 6.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl