Aktualności

 • Mandat i kadencja członków zarządu w spółkach kapitałowych od 13 października 2022 r. 13 października, 2022

  W ramach nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) która weszła w życie w dniu 13 października 2022 roku, ustawodawca postanowił m.in. rozwiązać wątpliwości co do ustalania daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółkach kapitałowych.

  Dotychczas, na gruncie art. 202 § 2 KSH oraz 369 § 4 KSH pojawiały się wątpliwości dotyczące rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu”.

  Zmiana przepisów art. 202 § 2 KSH oraz art. 369 § 1 KSH, które od 13 października 2022 r. wskazują, iż kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki lub statut spółki stanowi inaczej, wyjaśnia, że okres kadencji obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych.

  (więcej…)

 • Już od października nowe obowiązki dla zarządów spółek akcyjnych 15 września, 2022

  Wraz z 13 października tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy to kolejne obowiązki i wyzwania, którym muszą sprostać spółki. Jednym z tych obowiązków jest ten, który wynika z art. 3801 kodeksu i nakłada na zarządy spółek akcyjnych powinności informacyjne względem rad nadzorczych.

  (więcej…)

 • Możliwa kumulacja sankcji za naruszenia zasad prawa ochrony konkurencji 27 czerwca, 2022

  Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podwójna sankcja wymierzona za ten sam czyn nie musi być sprzeczna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

  22 marca 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-117/20, w którym stwierdził, że ponowne ukaranie grzywną za to samo naruszenie prawa konkurencji Unii jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w art. 52 ust. 1 KPP. Jednak ocenę, czy zastosowanie art. 52 ust. 1  będzie możliwe pozostawił w kompetencji sądów krajowych.
  (więcej…)

 

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

 

Zespół

Zespół Kancelarii CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów stanowią radcowie prawni, doradcy podatkowi i prawnicy specjaliści w wielu dziedzinach prawa, kreatywnie zaangażowani w rozwiązanie problemów prawnych i biznesowych wskazanych przez Klientów.

Zasadą naszego działania i wyzwaniem zarazem jest nieustanne pogłębianie wiedzy prawniczej, poznawanie mechanizmów rynkowych i realiów polskiej i światowej gospodarki, jak również rozwijanie umiejętności interpersonalnych w celu prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

 

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.
 
Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.
 
Marcin Borowski Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także sporządzaniem umów handlowych. Posiada doświadczenie w zakładaniu podmiotów zagranicznych. Interesuje się również prawem karnym. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-010
Milena Skowera Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendystka Rektora Uniwersytetu dla najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych. W codziennej praktyce zajmuje się także prawem procesowym, reprezentując interesy klientów w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO [GDPR]. Posługuje się językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-010
Krzysztof Puzyr Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat doradza prawnie przedsiębiorcom w sprawach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie podatkowym, w szczególności w obsłudze korporacyjnej oraz transformacji spółek, a także bieżącym doradztwie w zakresie CIT i VAT. Zdobywał doświadczenie w wiodących firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Bartłomiej Kachniarz Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie dóbr osobistych i tematyce wyrobów medycznych. W codziennej praktyce zajmuje się zagadnieniami z prawa korporacyjnego (przekształcenia, łączenie, dzielenie spółek), jak również prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych (połączenia transgraniczne, negocjowanie kontraktów międzynarodowych). Posługuje się językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.
 
 
Portrety-WEB-009
Magdalena Lenart Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie procesowym. W swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, przede wszystkim na etapie sądowym. Poza tym posiada doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz z zakresu prawa pracy.
 
 
Joanna Figurska Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych polskich spółek. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów oraz w prawie spółek handlowych. Zajmuje się także prawem własności intelektualnej. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
Joanna Gałązka Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. W kancelarii zajmuje się reprezentacją klientów na etapie sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych z rękojmią i gwarancją jakości. Jej praktyka obejmuje również bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie i opiniowanie umów handlowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
Patrycja Czerżyńska-Małaszek Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (współorganizowanego z Uniwersytetem w Cambridge). Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na uniwersytecie w Wilnie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także prawa pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
Portrety-WEB-009
Justyna Smolińska Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowych studiów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, prawie spółek handlowych i prawie kontraktów. Posiada doświadczenie w kompleksowym doradztwie na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz reprezentacji syndyków w prowadzonych przez nich postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem upadłości podmiotów sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
Adam Ziębicki Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2018 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, postępowaniach sądowych oraz prawie umów handlowych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, zajmuje się także prawem sportowym i jest silnie zainteresowany materią kryptowalut. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 
 
Dagmara Dyga-Woźniak Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i prawa umów. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa procesowego oraz ochrony danych osobowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
Helena Dragan Aplikantka radcowska III roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach stypendium Programu Erasmus+ studiowała na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także postępowaniem cywilnym i egzekucyjnym. Posługuje się językiem rosyjskim, angielskim i ukraińskim.
 
 
Konrad Wieczorek Aplikant adwokacki I roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Biegle posługuje się językiem angielskim
 
 
Justyna Tyburska Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo i naukowo zajmuje się ochroną danych osobowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
Sebastian Kędzia Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Jego praktyka obejmuje również dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 

 

Kariera

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami na różnych szczeblach rozwoju zawodowego, zarówno ze studentami, jak i z aplikantami adwokackimi i radcowskimi. Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców.

CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: kancelaria@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”  lub innym analogicznym wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o zamieszczenie na Państwa dokumentach aplikacyjnych także następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, realizowanych przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów.” lub innego analogicznego wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji.

Aktualnie prowadzone rekrutacje ->

 

Kontakt

CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
BTD Office Center, Piętro 6.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl