Aktualności

 • Obowiązkowa dematerializacja akcji – przysłowiowy „ostatni dzwonek” na podjęcie obowiązkowych czynności zmierzających do dematerializacji akcji Sierpień 6, 2020

  W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzono obowiązek dla spółek akcyjnych niepublicznych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, polegający na dematerializacji akcji. Akcje utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestracja obejmuje zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych podmiot, np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

  (więcej…)
 • Dodatkowe tymczasowe przesłanki egzoneracyjne w odpowiedzialności członków zarządu Lipiec 23, 2020

  Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), znana powszechnie pod nazwą Tarcza antykryzysowa 4.0, wprowadziła regulację istotną z perspektywy osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu prawa i ponoszących potencjalną odpowiedzialność z tym związaną. W art. 25 Tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano dodatkową przesłankę umożliwiającą zwolnienie się od odpowiedzialności za:

  (więcej…)
 • Monitoring wizyjny w zakładzie pracy a RODO Lipiec 7, 2020

  Imię, nazwisko, PESEL, a nawet wizerunek – od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. za dane osobowe należy uznać wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) (Por. treść art. 4 pkt 1 RODO).

  (więcej…)

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Zespół

Zespół Kancelarii CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów stanowią radcowie prawni, doradcy podatkowi i prawnicy specjaliści w wielu dziedzinach prawa, kreatywnie zaangażowani w rozwiązanie problemów prawnych i biznesowych wskazanych przez Klientów.

Zasadą naszego działania i wyzwaniem zarazem jest nieustanne pogłębianie wiedzy prawniczej, poznawanie mechanizmów rynkowych i realiów polskiej i światowej gospodarki, jak również rozwijanie umiejętności interpersonalnych w celu prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.
Marcin Borowski Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także sporządzaniem umów handlowych. Posiada doświadczenie w zakładaniu podmiotów zagranicznych. Interesuje się również prawem karnym. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-011
Rafał Czerwiec Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach stypendium Programu Erasmus studiował na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów gospodarczych, posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży motoryzacyjnej. Posługuje się językiem angielskim.
Portrety-WEB-009
Magdalena Lenart Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie procesowym. W swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, przede wszystkim na etapie sądowym. Poza tym posiada doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz z zakresu prawa pracy.
Portrety-WEB-010
Milena Skowera Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendystka Rektora Uniwersytetu dla najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych. W codziennej praktyce zajmuje się także prawem procesowym, reprezentując interesy klientów w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO [GDPR]. Posługuje się językiem angielskim.
 
Joanna Figurska Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych polskich spółek. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów oraz w prawie spółek handlowych. Zajmuje się także prawem własności intelektualnej. Posługuje się językiem angielskim.
Joanna Gałązka Aplikant adwokacki III roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się przede wszystkim obsługą prawną klientów na etapie sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych, cywilnych i gospodarczych. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem procesowym. Posługuje się językiem angielskim. Do zespołu kancelarii dołączyła w październiku.
Patrycja Czerżyńska-Małaszek Aplikant adwokacki III roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (współorganizowanego z Uniwersytetem w Cambridge). W ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na uniwersytecie w Wilnie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także prawa pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Posługuje się językiem angielskim. Do zespołu kancelarii dołączyła w lutym 2020 r.
Magdalena Jamka-Kulczycka Aplikant radcowski III roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim obsługą spółek prawa handlowego, tworzeniem oraz analizą umów, prawem ochrony danych osobowych, a także postępowaniem cywilnym. Posługuje się językiem angielskim.
Konrad Wieczorek Student IV roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Do kancelarii dołączył w styczniu 2019 r. Członek zespołu zajmującego się dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kariera

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze studentami w ramach praktyk oraz staży.Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców. CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres:kancelaria@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” lub innym analogicznym wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o zamieszczenie na Państwa dokumentach aplikacyjnych także następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, realizowanych przez CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów.” lub innego analogicznego wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji.

Obecna rekrutacja:

Kancelaria poszukuje aplikanta radcowskiego lub adwokackiego 

Wymagamy:

 • co najmniej rocznego doświadczenia w pracy kancelarii radcowskiej, adwokackiej lub jako in-house lawyer,
 • status aplikanta radcowskiego lub adwokackiego (preferowany I lub II rok)
 • dobrej znajomości prawa spółek,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej techniki pisania umów,
 • samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania,
 • mile widziane doświadczenie w konsultacjach lub wdrożeniach w tematach z zakresu RODO.

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na znaczny zakres samodzielności w pracy prawniczej.

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych projektach w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • częściowy system pracy home-office,
 • pracę w młodym i miłym zespole,
 • prywatny pakiet opieki medycznej,
 • lokalizację biura przy stacji metra.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe, w tym imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące oczekiwań finansowych, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Informujemy, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie, adres: BTD Office Center, piętro 6, Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@czarnikwspolnicy.pl, (Kancelaria),
 • odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Kancelarii, w tym dostawcy usług IT i usług hostingowych,
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie dłuższe niż dla potrzeb konkretnego procesu rekrutacji, w szczególności dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – nie dłużej niż rok od momentu zebrania danych osobowych,
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • podanie danych jest dobrowolne.

Kontakt

CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
BTD Office Center, Piętro 6.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl