Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W naszej praktyce zajmujemy się problematyką zbiorowego i indywidualnego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji;
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, premiowania, przyznawania nagród jubileuszowych, statutów i innych aktów wydawanych przez pracodawcę;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych;
  • tworzenie programów akcjonariatu pracowniczego;
  • przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych;
  • doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy (rady pracownicze, związki zawodowe).