Zespół

Zespół Kancelarii CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów stanowią radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i prawnicy specjaliści w wielu dziedzinach prawa, kreatywnie zaangażowani w rozwiązanie problemów prawnych i biznesowych wskazanych przez Klientów.

Zasadą naszego działania i wyzwaniem zarazem jest nieustanne pogłębianie wiedzy prawniczej, poznawanie mechanizmów rynkowych i realiów polskiej i światowej gospodarki, jak również rozwijanie umiejętności interpersonalnych w celu prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

 

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.
 
Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.
 
Marcin Borowski Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także sporządzaniem umów handlowych. Posiada doświadczenie w zakładaniu podmiotów zagranicznych. Interesuje się również prawem karnym. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-010
Milena Skowera Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendystka Rektora Uniwersytetu dla najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych. W codziennej praktyce zajmuje się także prawem procesowym, reprezentując interesy klientów w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO [GDPR]. Posługuje się językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-010
Krzysztof Puzyr Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat doradza prawnie przedsiębiorcom w sprawach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie podatkowym, w szczególności w obsłudze korporacyjnej oraz transformacji spółek, a także bieżącym doradztwie w zakresie CIT i VAT. Zdobywał doświadczenie w wiodących firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Bartłomiej Kachniarz Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie dóbr osobistych i tematyce wyrobów medycznych. W codziennej praktyce zajmuje się zagadnieniami z prawa korporacyjnego (przekształcenia, łączenie, dzielenie spółek), jak również prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych (połączenia transgraniczne, negocjowanie kontraktów międzynarodowych). Posługuje się językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.
 
Patrycja Czerżyńska-Małaszek Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (współorganizowanego z Uniwersytetem w Cambridge). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na uniwersytecie w Wilnie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także prawa pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Portrety-WEB-009
Justyna Smolińska Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowych studiów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, prawie spółek handlowych i prawie kontraktów. Posiada doświadczenie w kompleksowym doradztwie na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz reprezentacji syndyków w prowadzonych przez nich postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem upadłości podmiotów sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym. Posługuje się językiem angielskim.
 
Anna Bajorek-Piotrowska Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, a w codziennej praktyce zajmuje się w szczególności sporządzaniem umów handlowych i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada również doświadczenie w transakcjach M&A zdobyte w polskich i międzynarodowych kancelariach. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 
Helena Dragan Aplikantka radcowska III roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach stypendium Programu Erasmus+ studiowała na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także postępowaniem cywilnym i egzekucyjnym. Posługuje się językiem rosyjskim, angielskim i ukraińskim.
 
Ilona Rondoś Aplikantka adwokacka III roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz postępowania cywilnego i gospodarczego, a także prawa umów handlowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
Konrad Wieczorek Aplikant adwokacki II roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 
Dominik Czuba Aplikant adwokacki II roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W codziennej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w transakcjach M&A. Posługuje się językiem angielskim.
 
Ewelina Leszczyńska Aplikantka radcowska I roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, a także postępowaniem cywilnym i egzekucyjnym. Posługuje się językiem angielskim.
 
Szymon Rebejko Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz podyplomowych studiów z ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Posługuje się językiem angielskim.
 
 
 
Natalia Śledź Kierownik administracyjny, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień dba o płynne działanie biura kancelarii, w szczególności nadzorując obieg korespondencji i dokumentacji wewnętrznej oraz wspierając procesy kadrowe i rozliczeniowe. Posługuje się językiem angielskim.