Prawo konkurencji

W ramach naszej kancelarii świadczymy także usługi w zakresie prawa konkurencji:

  • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji;
  • opiniowanie działań klientów pod kątem zgodności z normami polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji (w tym rozwiązań specyficznych dla określonych branż np. Automotive Block Exemption Regulation);
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu administracyjnym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych;
  • przygotowywanie regulaminów, ogólnych warunków umów oraz wzorów umów, z uwzględnieniem szczególnych regulacji prawnych chroniących konsumenta.