Prawo spółek i transakcji handlowych

Naszym Klientom oferujemy świadczenie pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego obejmującego obsługę wszelkiego rodzaju podmiotów prawa. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

  • zakładanie, likwidację, łączenia, podziały i przekształcenia spółek handlowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, ich oddziałów i przedstawicielstw oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • prowadzenie bieżącej obsługi spółek handlowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych;
  • przygotowywanie transakcji zbywania i nabywania udziałów i akcji;
  • wprowadzanie spółek do publicznego obrotu;
  • przygotowywanie projektów przekształceń kapitałowych, tworzenie holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych.