Prawo obrotu nieruchomościami i prawo działalności deweloperskiej

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami i procesów inwestycyjnych. W szczególności w zakres świadczonych przez nas usług wchodzi:

  • opracowywanie efektywnych prawnie i podatkowo struktur inwestycyjnych w nieruchomości;
  • doradztwo przy finansowaniu inwestycji;
  • analiza i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości;
  • obsługa bieżącej działalności firm deweloperskich;
  • obsługa kontraktowa procesów inwestycyjnych (przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne itp.);
  • obsługa postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, w szczególności o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i o pozwolenie na budowę;
  • prowadzenie postępowań sądowych o zwrot nieruchomości w szczególności dotyczących tzw. gruntów warszawskich;
  • prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości.