Obsługa procesu restrukturyzacji

Obszar naszych kompetencji obejmuje w szczególności doradztwo prawne w procesach przekształceń w grupach kapitałowych. Posiadamy rozległe doświadczenie w opracowaniu i wdrożeniu szeregu koncepcji restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy doradzali w przeprowadzaniu licznych procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek. Uczestniczyliśmy w wielu transakcjach przenoszenia aktywów i personelu w ramach rozbudowanych struktur holdingowych. Braliśmy także udział w tworzeniu planów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej i kierowniczej w tym opartych na instrumentach finansowych i prawach udziałowych.

Kompetencja Kancelarii w transakcjach restrukturyzacyjnych wynika z naszych wieloletnich doświadczeń. W tym zakresie w ostatnim czasie świadczyliśmy obsługę prawną i podatkową przy następujących projektach:

 • Obsługa prawna i podatkowa transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pionów produkcyjnych o wartości przekraczającej 100 mln złotych) do nowej spółki, w drodze podziału spółki przez wydzielenie;
 • Obsługa prawna i podatkowa transakcji polegającej na zawarciu umowy typu joint venture agreement pomiędzy zagraniczną spółka holdingową i polskimi udziałowcami dotyczącej przedsięwzięcia gospodarczego o wartości kilkuset mln złotych;
 • Obsługa prawna procesu restrukturyzacja grupy spółek z branży medialnej, polegającej na łączeniu kilku spółek w jedną, a następnie wydzieleniu spółki sprzedażowej o wartości ponad 100 mln zł;
 • Obsługa prawna i podatkowa restrukturyzacji spółki zależnej od spółki notowanej na GPW poprzez wniesienie jej aktywów o wartości około 100 mln zł do spółki celowej i leasing zwrotny;
 • Obsługa prawna i podatkowa transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości kilkudziesięciu mln zł dla klienta z branży rolno-spożywczej;
 • Doradztwo przy restrukturyzacji struktury holdingowej spółki z branży dystrybucyjnej o wartości ponad 300 mln zł przy wykorzystaniu między innymi Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych oraz spółek luksemburskich i holenderskich;
 • Obsługa prawna i podatkowa procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej o wartości ponad 300 mln zł, w tym przekształceń formy prawnej spółek oraz transakcji polegających na wniesieniu aportem składników majątkowych o znacznej wartości;
 • Obsługa prawna podziału przedsiębiorstwa o wartości kilkudziesięciu milionów złotych na część dystrybucyjną i produkcyjną oraz wniesienia ich do oddzielnych spółek handlowych;
 • Obsługa prawna i podatkowa restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży turystycznej i nowych technologii notowanej na GPW, w szczególności poprzez uporządkowanie struktury oraz wyodrębnienie działalności turystycznej i marketingowej grupy do nowych spółek;
 • Obsługa prawna procesu transgranicznego połączenia spółek kapitałowych w drodze przejęcia spółki cypryjskiej przez spółkę polską;
 • Doradzanie w procesie przejęcia łotewskiej spółki przez dwa międzynarodowe koncerny poprzez utworzenie spółki holdingowej joint venture;
 • Obsługa prawna reorganizacji międzynarodowej grupy kapitałowej – w stosunku do spółek grupy z siedzibą w Polsce o wartości ok. 100 mln zł.