Postępowania sądowe i windykacja należności

Prowadzimy wyspecjalizowany departament procesowy zajmujący się rozwiązywaniem sporów przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w tym podatkowej. Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich ich etapach, poczynając od przygotowywania i prowadzenia spraw, w tym wnoszenia pism procesowych i występowania przed sądami i organami, a kończąc na prowadzeniu negocjacji ugodowych i egzekucji orzeczeń. W ramach naszej Kancelarii funkcjonuje wydzielony dział windykacji należności.