Prawo upadłościowe

W ramach świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorców doradzamy naszym Klientom także w zakresie związanym z prawem upadłościowym, w szczególności w następujących aspektach::

  • opiniowanie sytuacji Klienta pod względem podstaw ogłoszenia upadłości;
  • doradztwo w zakresie momentu właściwego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym także propozycji układowych w przypadku wnioskowania o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu;
  • pomoc prawna dla Zarządu w zakresie kontaktów z tymczasowym nadzorcą sądowym, a następnie z syndykiem, zarządcą lub nadzorcą sądowym;
  • opiniowanie skutków ogłoszenia upadłości;
  • opiniowanie czynności prawnych pod względem możliwości uznania ich za bezskuteczne;
  • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności i reprezentowanie w sprawach sprzeciwów od listy wierzytelności;
  • pomoc prawna dla osób zarządzających w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za niezłożenie na czas wniosku o ogłoszenie upadłości (roszczenia odszkodowawcze, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).