Aktualności

 

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Październik 14, 2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Z dniem 13 października 2019 r. uruchomiony zostaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „Rejestr”), którego istnienie wynika z przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa AML”). Powstanie Rejestru będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami po stronie spółek prawa handlowego oraz możliwością nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie tych obowiązków.

  (więcej…)
 • Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki w polskim porządku prawnym Sierpień 19, 2019

  2 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującą Kodeks spółek handlowych. Główną zmianą wprowadzaną na mocy przedmiotowej nowelizacji jest wprowadzenie nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej (PSA). W założeniu PSA ma stanowić nowoczesną formę niepublicznej spółki kapitałowej. Zmiany w ustawie umożliwiające zarejestrowanie PSA będą obowiązywać od 1 marca 2020 r.

  (więcej…)
 • Nowa ustawa o komornikach – jakie zmiany wprowadza w postępowaniu egzekucyjnym? Styczeń 17, 2019

  Wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771). Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882), która była nowelizowana ponad czterdzieści razy, co w konsekwencji spowodowało naruszenie jej wewnętrznej spójności i przejrzystości. W związku z tym powstała konieczność opracowania nowej regulacji powyższej materii.

  (więcej…)

 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) Styczeń 4, 2019

  1. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt. 8 poniżej. Ustawa przewiduje, że pracodawca będzie zobowiązany prowadzić dla swoich pracowników Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków kiedy pracodawca będzie zwolniony z powyższego obowiązku.

   

  (więcej…)

 • Kolejne zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym? Listopad 23, 2018

  W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej jako „Ustawa”) . Wprawdzie prace nad Ustawą nadal trwają, ale warto przyjrzeć się jej treści  już dzisiaj, bowiem ustawa ma wprowadzić kolejne już zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (dalej jako „Ustawa o KRS”).

  (więcej…)

 • Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej? Październik 4, 2018

  24 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, a ich celem jest zapewnienie prawnych warunków zmierzających do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku ich śmierci.

  (więcej…)

 • AML IV – nowe polskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Sierpień 13, 2018

  W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta stanowi implementację tzw. Dyrektywy AML IV.

  (więcej…)

 • Zmiany w zakresie terminów przedawnienia Lipiec 24, 2018

  Od dnia 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe zasady w zakresie terminów przedawnienia roszczeń. Zostały one wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. (więcej…)

 • UCHWALENIE KONSTYTUCJI DLA BIZNESU – cz. II Maj 7, 2018

  W związku z wejściem w życie tak zwanej „Konstytucji dla Biznesu” pragniemy przybliżyć Państwu kolejne regulacje, które zostały wprowadzone wspomnianą już przez nas ustawą Prawo przedsiębiorców – dotyczą one indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa.

  (więcej…)

 • UCHWALENIE KONSTYTUCJI DLA BIZNESU – cz. I Kwiecień 25, 2018

  Do polskiego systemu prawnego zostaje wprowadzona tak zwana „Konstytucja dla Biznesu”, czyli pakiet ustaw, które w sposób istotny zmienią otoczenie prawne, w którym na co dzień działa każdy polski przedsiębiorca. Ustawy zostały podpisane przez Prezydenta RP 22 marca 2018 r. i wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.

  (więcej…)