Aktualności

 

 • Działania w celu ograniczenia zatorów płatniczych – zmiany w przepisach Styczeń 20, 2020

  Od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ta wprowadziła kilka zmian do polskiego porządku prawnego.

  (więcej…)
 • Zmiany w procedurze przekształcenia spółek od 1 marca 2020 r. Listopad 4, 2019

  Przy okazji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej spółki – prostej spółki akcyjnej ustawodawca zdecydował się na zmiany w regulacjach Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących procedury przekształcenia spółek. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 marca 2020 r. Zmiany obejmować będą m.in. zmniejszenie formalności, zasadę kontynuacji uczestnictwa w spółce przekształconej oraz korporacyjne prawo wyjścia w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

  (więcej…)
 • Biała lista podatników VAT – odpowiedzialność solidarna z dostawcą za zapłatę podatku VAT Październik 24, 2019

  Biała lista podatników VAT – odpowiedzialność solidarna z dostawcą za zapłatę podatku VAT

  1 września 2019 roku ruszył rejestr czynnych podatników VAT, tzw. biała lista. Listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to w istocie wykaz podmiotów zawierający określone dane, które z założenia mają służyć potencjalnym kontrahentom do weryfikacji sprzedawców lub nabywców towarów czy usług. Celem wprowadzenia listy jest utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT, która ułatwi i przyspieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Biała lista będzie zawierała szerszy zakres danych i wyrazem należytej staranności będzie sprawdzenie wszystkich danych udostępnionych na białej liście, nie zaś jak dotychczas jedynie faktu, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

  (więcej…)
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Październik 14, 2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Z dniem 13 października 2019 r. uruchomiony zostaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „Rejestr”), którego istnienie wynika z przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa AML”). Powstanie Rejestru będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami po stronie spółek prawa handlowego oraz możliwością nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie tych obowiązków.

  (więcej…)
 • Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki w polskim porządku prawnym Sierpień 19, 2019

  2 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującą Kodeks spółek handlowych. Główną zmianą wprowadzaną na mocy przedmiotowej nowelizacji jest wprowadzenie nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej (PSA). W założeniu PSA ma stanowić nowoczesną formę niepublicznej spółki kapitałowej. Zmiany w ustawie umożliwiające zarejestrowanie PSA będą obowiązywać od 1 marca 2020 r.

  (więcej…)
 • Nowa ustawa o komornikach – jakie zmiany wprowadza w postępowaniu egzekucyjnym? Styczeń 17, 2019

  Wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771). Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882), która była nowelizowana ponad czterdzieści razy, co w konsekwencji spowodowało naruszenie jej wewnętrznej spójności i przejrzystości. W związku z tym powstała konieczność opracowania nowej regulacji powyższej materii.

  (więcej…)

 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) Styczeń 4, 2019

  1. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt. 8 poniżej. Ustawa przewiduje, że pracodawca będzie zobowiązany prowadzić dla swoich pracowników Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków kiedy pracodawca będzie zwolniony z powyższego obowiązku.

   

  (więcej…)

 • Kolejne zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym? Listopad 23, 2018

  W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej jako „Ustawa”) . Wprawdzie prace nad Ustawą nadal trwają, ale warto przyjrzeć się jej treści  już dzisiaj, bowiem ustawa ma wprowadzić kolejne już zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (dalej jako „Ustawa o KRS”).

  (więcej…)

 • Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej? Październik 4, 2018

  24 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, a ich celem jest zapewnienie prawnych warunków zmierzających do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku ich śmierci.

  (więcej…)

 • AML IV – nowe polskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Sierpień 13, 2018

  W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta stanowi implementację tzw. Dyrektywy AML IV.

  (więcej…)