Zespół

Zespół Kancelarii CW Legal Czarnik Kołodziejczyk i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów stanowią radcowie prawni, doradcy podatkowi i prawnicy specjaliści w wielu dziedzinach prawa, kreatywnie zaangażowani w rozwiązanie problemów prawnych i biznesowych wskazanych przez Klientów.

Zasadą naszego działania i wyzwaniem zarazem jest nieustanne pogłębianie wiedzy prawniczej, poznawanie mechanizmów rynkowych i realiów polskiej i światowej gospodarki, jak również rozwijanie umiejętności interpersonalnych w celu prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.
Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.
Marcin Borowski Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także sporządzaniem umów handlowych. Posiada doświadczenie w zakładaniu podmiotów zagranicznych. Interesuje się również prawem karnym. Posługuje się biegle językiem angielskim.
Łukasz Kotapski Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Stypendysta Wirtschaftsuniversität Wien oraz Universidad Complutense de Madrid. Łukasz ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a ponadto liczne kursy i szkolenia z dziedziny zarządzania, finansów oraz prawa (w tym English Law Programme, Szkoła Prawa Hiszpańskiego). Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, prawa pracy. Obsługiwał kilkanaście procesów inwestycyjnych związanych z finansowaniem projektów przez fundusze venture capital. Łukasz pełnił także funkcję Prezesa Zarządu spółki zarządzającej FIZAN Spółek/Nieruchomości, mającej w swoim portfolio 17 spółek. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz hiszpańskim.
Portrety-WEB-003
Monika Chalaba-Nowak Radca prawny, ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożyła egzamin radcowski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie spółek i postępowań rejestrowych, prawie procesowym oraz prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień grupowych. Posługuje się językiem angielskim.
Portrety-WEB-011
Rafał Czerwiec Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach stypendium Programu Erasmus studiował na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów gospodarczych, posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży motoryzacyjnej. Posługuje się językiem angielskim.
Portrety-WEB-009
Magdalena Lenart Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie procesowym. W swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, przede wszystkim na etapie sądowym. Poza tym posiada doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz z zakresu prawa pracy.
Portrety-WEB-010
Milena Skowera Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendystka Rektora Uniwersytetu dla najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych. W codziennej praktyce zajmuje się także prawem procesowym, reprezentując interesy klientów w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO [GDPR]. Posługuje się językiem angielskim.
Joanna Gajewska Aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych polskich spółek. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów oraz w prawie spółek handlowych. Zajmuje się także prawem własności intelektualnej. Posługuje się językiem angielskim.
Joanna Gałązka Aplikant adwokacki II roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się przede wszystkim obsługą prawną klientów na etapie sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych, cywilnych i gospodarczych. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem procesowym. Posługuje się językiem angielskim. Do zespołu kancelarii dołączyła w październiku.
Marta Czernik Aplikant adwokacki I roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa hipotecznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w lubelskich kancelariach, a także w uniwersyteckiej poradni prawnej. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami związanymi z prawem procesowym, cywilnym oraz gospodarczym. Posługuje się językiem angielskim. Do zespołu kancelarii dołączyła w czerwcu 2018 r.
Portrety-WEB-004
Dagmara Dyga  Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do Kancelarii dołączyła we wrześniu 2017 r. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się przede wszystkim postępowaniem rejestrowym oraz dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. W zakresie jej zainteresowań znajduje się również prawo pracy oraz prawo karne, z którego napisała pracę magisterską.