Bitcoin coraz bliżej braku obciążenia VAT

Opublikowano 4 sierpnia 2015

W ocenie prof. Juliane Kokott, Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”), wirtualne waluty takie jak Bitcoin powinny nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

To kolejny ważny głos w dyskusji na temat braku obciążenia transakcji wykorzystujących Bitcoin podatkiem VAT, który może znacznie przyczynić się do ustalenia jednolitego podatkowego statusu wirtualnej waluty w całej Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że Bitcoin został już uznany za nie podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Finlandii. (more…)