„Prokura łączna niewłaściwa” już nie tak bardzo „niewłaściwa”

Opublikowano 1 marca 2017

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Artykuł pierwszy tej ustawy wprowadził zmiany do instytucji prokury, tak istotnej dla wielu polskich przedsiębiorców. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 109 (1) Kodeksu cywilnego, prokura jest specyficzną formą pełnomocnictwa, które może być udzielone wyłączenie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, a ponadto pełnomocnictwo takie obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dodatkowo, ograniczenie prokury jest skuteczne wobec osób trzecich, tylko wtedy, gdy przepis szczególny dopuszcza jej ograniczenie. W tym zakresie dotychczasowe przepisy dopuszczały ograniczenie prokury jedynie poprzez ustanowienie prokury łącznej (art.109 (5) § 1 Kodeksu cywilnego) lub ograniczenie prokury wyłącznie do oddziału prowadzonego przedsiębiorstwa (art. 109 (5) Kodeksu cywilnego).

(more…)