Partnerstwo innowacyjne – nowy „innowacyjny” tryb udzielania zamówień publicznych

Opublikowano 4 października 2017

Na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), wprowadzony został do systemu zamówień publicznych nowy tryb udzielania zamówień publicznych – Partnerstwo innowacyjne. Tym samym w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy nr 2014/24/EU umożliwiono zamawiającym skorzystanie z kolejnego, dziewiątego trybu udzielania zamówień publicznych. Jak wskazano w preambule ww. nowelizacji, partnerstwo innowacyjne stworzone zostało z myślą o zamawiających poszukujących nowatorskich rozwiązań, dla których dotychczas oferowane na rynku produkty nie zaspakajają ich potrzeb.
(more…)