Biała lista podatników VAT – odpowiedzialność solidarna z dostawcą za zapłatę podatku VAT

Opublikowano 24 października 2019

Biała lista podatników VAT – odpowiedzialność solidarna z dostawcą za zapłatę podatku VAT

1 września 2019 roku ruszył rejestr czynnych podatników VAT, tzw. biała lista. Listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to w istocie wykaz podmiotów zawierający określone dane, które z założenia mają służyć potencjalnym kontrahentom do weryfikacji sprzedawców lub nabywców towarów czy usług. Celem wprowadzenia listy jest utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT, która ułatwi i przyspieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Biała lista będzie zawierała szerszy zakres danych i wyrazem należytej staranności będzie sprawdzenie wszystkich danych udostępnionych na białej liście, nie zaś jak dotychczas jedynie faktu, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

(more…)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Opublikowano 14 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 r. uruchomiony zostaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „Rejestr”), którego istnienie wynika z przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa AML”). Powstanie Rejestru będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami po stronie spółek prawa handlowego oraz możliwością nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie tych obowiązków.

(more…)