To już potwierdzone: sprzedaż Bitcoin jest zwolniona od podatku VAT

Opublikowano 25 lutego 2016

http://www.rp.pl/VAT/302299901-Bitcoin-obrot-e-waluta-zwolniony-z-podatku-VAT.html

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek złożony przez kancelarię prawną Czarnik i Wspólnicy w imieniu podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w dniu 15 lutego 2016 r. interpretację podatkową w sprawie IPPP3/4512-1005/15-2/RD, w której uznał, że sprzedaż Bitcoin jest zwolniona od podatku VAT. Jest to pierwsza interpretacja podatkowa, która potwierdza korzystne dla podatników stanowisko oraz sposób rozliczenia tego rodzaju transakcji z fiskusem. (more…)

Informacja w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy 2016

Opublikowano 3 lutego 2016

W dniu 22 lutego 2016 wejdzie w życie duża nowelizacja przepisów prawa pracy. Zmiany obejmą w szczególności regulacje obejmujące zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Wprowadzony zostanie maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy. Zmienione zostaną także zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas określony. Szczególnie ciekawe w tym zakresie są regulacje przepisów przejściowych odnośnie umów o pracę zwartych na czas określony przed 22 lutego 2016 r. Szczegółowe informacje można przeczytać tutaj:

Informacja w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy 2016