Sprzedaż Bitcoinów nie może być już opodatkowana ryczałtem

Opublikowano 21 grudnia 2016

Od 2014 r. Izby Skarbowe potwierdzały, że podatnicy prowadzący działalność polegającą na sprzedaży Bitcoinów mogą korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 3% przychodu ze sprzedaży Bitcoinów. Było to możliwe dzięki temu, że sprzedaż Bitcoinów była traktowana jako działalność usługowa w zakresie handlu. Stanowisko Izb Skarbowych było potwierdzane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), który kwalifikował sprzedaż Bitcoinów do grupowania PKWiU 47.00.89.0 Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

12 grudnia 2016 r. GUS opublikował opinię zmieniającą podstawową klasyfikację dla działalności polegającej na obrocie Bitcoinami. Zmieniona opinia GUS powoduje, że sprzedaż Bitcoinów nie jest zaliczana do usług, które mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. (more…)