UCHWALENIE KONSTYTUCJI DLA BIZNESU – cz. I

Opublikowano 25 kwietnia 2018

Do polskiego systemu prawnego zostaje wprowadzona tak zwana „Konstytucja dla Biznesu”, czyli pakiet ustaw, które w sposób istotny zmienią otoczenie prawne, w którym na co dzień działa każdy polski przedsiębiorca. Ustawy zostały podpisane przez Prezydenta RP 22 marca 2018 r. i wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.

(more…)

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustawach

Opublikowano 3 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze, że w dniu 12 lutego 2018 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa nowelizująca”), w dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów zmierzająca do zinformatyzowania postępowania rejestrowego w zakresie zgłaszania dokumentów finansowych. (more…)