Praca wspólnika może być przychodem podatkowym dla spółki z o.o.

Opublikowano 22 sierpnia 2016

Wspólnik spółki z o.o. może świadczyć pracę na rzecz spółki z o.o. nie tylko na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku cywilnoprawnego, takiego jak umowa o świadczenie usług czy umowa zlecenia, ale również na podstawie samej umowy spółki z o.o. Jak wynika bowiem z treści art. 159 oraz 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), wspólnik spółki z o.o. może zostać zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz tej spółki, jeżeli w umowie spółki z o.o. zostanie dokładnie oznaczony rodzaj i zakres takich świadczeń.

(more…)