Informacja w sprawie nowelizacji prawa upadłościowego 2016

Opublikowano 11 marca 2016

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne stanowiąca jednocześnie nowelizację Prawa upadłościowego. Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowych postępowań restrukturyzacyjnych. Zmianie ulegają też zasady postępowania upadłościowego – zmiany te mają na celu przyspieszenie postępowania. W praktyce najbardziej istotną zmianą jest sprecyzowanie przesłanek niewypłacalności. Szczegółowe informacje można przeczytać tutaj:

Informacja prawna o zmianach w prawie upadłościowym i naprawczym