Zarząd sukcesyjny nad przedsiębiorstwem osoby fizycznej rozwiązaniem problemu dziedziczenia przedsiębiorstw?

Opublikowano 22 listopada 2017

Od lipca tego roku trwa rządowy proces legislacyjny dla projektu ustawy wprowadzającej nową instytucję prawną na wypadek śmierci przedsiębiorcy – zarządcę sukcesyjnego. Instytucja ta ma na celu umożliwienie tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego śmierci oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej przy użyciu tego przedsiębiorstwa. (more…)