Kolejne zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Opublikowano 23 listopada 2018

W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej jako „Ustawa”) . Wprawdzie prace nad Ustawą nadal trwają, ale warto przyjrzeć się jej treści  już dzisiaj, bowiem ustawa ma wprowadzić kolejne już zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (dalej jako „Ustawa o KRS”).

(more…)