Nowa ustawa o komornikach – jakie zmiany wprowadza w postępowaniu egzekucyjnym?

Opublikowano 17 stycznia 2019

Wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771). Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882), która była nowelizowana ponad czterdzieści razy, co w konsekwencji spowodowało naruszenie jej wewnętrznej spójności i przejrzystości. W związku z tym powstała konieczność opracowania nowej regulacji powyższej materii.

(more…)

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Opublikowano 4 stycznia 2019

1. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt. 8 poniżej. Ustawa przewiduje, że pracodawca będzie zobowiązany prowadzić dla swoich pracowników Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków kiedy pracodawca będzie zwolniony z powyższego obowiązku.

 

(more…)