Informatyzacja postępowania egzekucyjnego

Opublikowano 6 kwietnia 2017

W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, w dniu 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące informatyzacji postępowania egzekucyjnego. Do KPC wprowadzono rozdział w całości poświęcony sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Nowe przepisy rozszerzyły możliwość korzystania z pośrednictwa systemu teleinformatycznego oraz doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym.

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie instytucji licytacji elektronicznej. Regulacja nie ma charakteru wyczerpującego, przepisy o licytacji elektronicznej są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów dotyczących sprzedaży, zawartych w części trzeciej w tytule II w dziale I KPC, w związku z czym w zakresie nieuregulowanym nowelizacją, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące licytacji tradycyjnej. (more…)