Pierwsza w Polsce kara za naruszenie przepisów RODO – jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Opublikowano 7 listopada 2023

Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) potwierdził słuszność decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”), że pozyskiwanie danych z ogólnodostępnych rejestrów publicznych nie zwalnia z obowiązku poinformowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Jednocześnie NSA podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”) uchylającą administracyjną karę pieniężną dla Spółki z sektora prywatnego („Spółka”) nałożoną przez Prezesa UODO z uwagi na okoliczności mające wpływ na ustalanie wysokości kary.

(more…)