Zmiana sposobu obliczania terminu kończącego się w sobotę

Opublikowano 22 stycznia 2017

W dniu 16 grudnia 2016 r. uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej jako „Ustawa”). W drodze Ustawy znowelizowano wybrane przepisy zawarte w kilkudziesięciu aktach prawnych, w tym art. 115 Kodeksu cywilnego.

Wskazany artykuł regulował dotychczas kwestię upływu terminu na dokonanie czynności, gdy jego  koniec przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy. Z jego treści wynikało, że we wskazanej sytuacji  termin upływa w istocie dnia następnego. Zgodnie z tą zasadą, jeśli termin  kończył się np. w niedzielę, mogliśmy skutecznie dokonać czynności w poniedziałek.

(more…)