Większa moc maili i SMS-ów

Opublikowano 10 września 2016

W dniu 8 września weszła w życie obszerna ustawa nowelizująca kodeks cywilny, wprowadzająca szereg istotnych zmian.

Jedną z najbardziej istotnych zmian jest wprowadzenie nowych możliwości zawierania umów. Oprócz podstawowej formy pisemnej wprowadzono również formę dokumentową oraz elektroniczną. Dzięki temu możliwe jest zawarcie umowy bez składania własnoręcznego podpisu na kartce papieru. Wprowadzenie do kodeksu cywilnego nowej definicji dokumentu pozwala na składanie oświadczeń woli również bardziej współczesnymi drogami komunikacji. (more…)