To już potwierdzone: sprzedaż Bitcoin jest zwolniona od podatku VAT

Opublikowano 25 lutego 2016

http://www.rp.pl/VAT/302299901-Bitcoin-obrot-e-waluta-zwolniony-z-podatku-VAT.html

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek złożony przez kancelarię prawną Czarnik i Wspólnicy w imieniu podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w dniu 15 lutego 2016 r. interpretację podatkową w sprawie IPPP3/4512-1005/15-2/RD, w której uznał, że sprzedaż Bitcoin jest zwolniona od podatku VAT. Jest to pierwsza interpretacja podatkowa, która potwierdza korzystne dla podatników stanowisko oraz sposób rozliczenia tego rodzaju transakcji z fiskusem. (more…)

Bitcoin coraz bliżej braku obciążenia VAT

Opublikowano 4 sierpnia 2015

W ocenie prof. Juliane Kokott, Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”), wirtualne waluty takie jak Bitcoin powinny nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

To kolejny ważny głos w dyskusji na temat braku obciążenia transakcji wykorzystujących Bitcoin podatkiem VAT, który może znacznie przyczynić się do ustalenia jednolitego podatkowego statusu wirtualnej waluty w całej Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że Bitcoin został już uznany za nie podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Finlandii. (more…)