To już potwierdzone: sprzedaż Bitcoin jest zwolniona od podatku VAT

Opublikowano 25 lutego 2016

http://www.rp.pl/VAT/302299901-Bitcoin-obrot-e-waluta-zwolniony-z-podatku-VAT.html

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek złożony przez kancelarię prawną Czarnik i Wspólnicy w imieniu podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w dniu 15 lutego 2016 r. interpretację podatkową w sprawie IPPP3/4512-1005/15-2/RD, w której uznał, że sprzedaż Bitcoin jest zwolniona od podatku VAT. Jest to pierwsza interpretacja podatkowa, która potwierdza korzystne dla podatników stanowisko oraz sposób rozliczenia tego rodzaju transakcji z fiskusem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe, w którym podatnik zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej poprzez dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży jednostek Bitcoin za określoną prowizję (marżę). W tym m.in. dokonywanie transakcji kupna od podatników podatku VAT mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski oraz dokonywanie transakcji sprzedaży na rzecz podmiotów posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że Bitcoin może pełnić w obrocie gospodarczym funkcję nośnika wartości pieniężnej oraz środka płatniczego, podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy. W konsekwencji czego Dyrektor stwierdził, że zarówno transakcja kupna jednostek Bitcoin od zagranicznego podatnika podatku VAT, jak również transakcja sprzedaży jednostek Bitcoin na rzecz podmiotu krajowego, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, która jednocześnie jest zwolniona od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Przełamanie dotychczasowej linii interpretacyjnej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przełamał tym samym niekorzystną dotychczas dla podatników linię interpretacyjną, zgodnie z którą czynność sprzedaży Bitcoin podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ponieważ Bitcoin nie jest prawnym środkiem płatniczym. Przykładem takiego stanowiska jest m.in. interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie IPTPP2/443-52/14-6/IR oraz interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie IBPP2/443-258/13/ICz.

Opinia radcy prawnego Rafała Bartosika z kancelarii Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych

Nie ulega wątpliwości, że na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ogromny wpływ miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C‑264/14 – Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi. W przedmiotowym wyroku Trybunał stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, zaakceptowanych przez obie strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych, których jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe w rozumieniu prawa unijnego. W konsekwencji czego, wymiana walut tradycyjnych na Bitcoin i odwrotnie, dokonywana za zapłatą marży wynikającej z różnicy ceny kupna i sprzedaży Bitcoin, stanowi transakcję zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112/WE.

Interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest pierwszą interpretacją podatkową wydaną po wyroku Trybunału w sprawie Bitcoin oraz pierwszą pozytywną interpretacją podatkową w przedmiocie zwolnienia sprzedaży Bitcoin od podatku VAT. Należy spodziewać się, że organy podatkowe zmienią swoje dotychczasowe stanowisko i będą wydawały kolejne pozytywne interpretacje podatkowe. Natomiast wojewódzkie sądy administracyjne, po ewentualnym wznowieniu zawieszonych wcześniej postępowań sądowych, będą uchylały niekorzystne dla podatników interpretacje podatkowe.

Komentowanie zostało zablokowane.