Dłuższe terminy sprawozdawcze za rok 2021

Opublikowano 3 czerwca 2022

W 2022 r. ponownie obowiązują wydłużone terminy na wykonanie poszczególnych obowiązków z ustawy o rachunkowości. Wydłużenie terminów dotyczy przede wszystkim sporządzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. Większość istotnych terminów została wydłużona o 3 miesiące.

Termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności został wydłużony o 3 miesiące. Zatem dla spółek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin ten upływa 30 czerwca 2022 r.

Konsekwentnie, wydłużony o 3 miesiące został również termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Organy zatwierdzające w spółkach, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., mają w tym roku czas na zatwierdzenie sprawozdań do 30 września 2022 r.

Wydłużone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r. Zatem, w przypadku spółek, których rok obrotowy nie jest równy rokowi kalendarzowemu, przesunięcie terminów o 3 miesiące należy liczyć z uwzględnieniem czasu trwania roku obrotowego. Dla przykładu, dla spółki, której rok obrotowy zakończył się 31 stycznia 2022 r., termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności upływa w dniu 31 lipca 2022 r., zaś termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – w dniu 31 października 2022 r.

Komentowanie zostało zablokowane.